1. STRUCTURA SISTEMELOR DE CALCUL - TEORIE S2
2. Fisa de lucru 1 - S2
3. Imagini componente
4. Fisa de lucru harware - S3
5. Fisa de lucru software - S3
6. Fisa pregatire test - S4
7. EVALUARE 1 SEMESTRUL I - S4