1. Kit de instalare Dev C++
2. Variabile, operatori, structura liniara S20-S24
3. Rezolvați problemele de la structura liniară din materialul de mai sus ( pb3-pb7) S29
4. Structra alternativa S30
5. Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași condiționată anterior S31
6. Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași S32
7. Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași conditionata posterior S33
8.Structuri de programare - total