RECAPITULARE TEORIE
1. Teorie: Concepte generale
2. Recapitulare teorie 1 S25
3. Recapitulare teorie 2 S26
4.Recapitulare teorie 3 S27
5.TEST DE EVALUARE TEORIE S28

6. TEST DE EVALUARE TEORIE - RELUARE S32
7.Intrebari mai dificile din subiectul II